Rządy w swoich staraniach o CHP wspierają organizacje takie jak COGEN Europe, które pełnią rolę węzła informacyjnego dla najnowszych aktualizacji europejskiej polityki energetycznej. COGEN jest europejską organizacją parasolową reprezentującą interesy przemysłu kogeneracyjnego.

Hydraulik Warszawa Ursynów a Kogeneracja w Zjednoczonym Królestwie

Europejskie partnerstwo publiczno-prywatne Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych w ramach siódmego programu ramowego wdraża w 2017 r. do 1000 instalacji mikrokogeneracji (mikrokogeneracji) w 12 stanach. W 2012 r. miały miejsce 2 pierwsze instalacje. Pomocny jest hydraulik Warszawa Ursynów.

W Zjednoczonym Królestwie system zapewniania jakości w skojarzeniu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej reguluje skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej. Została ona wprowadzona w 1996 roku. Definiuje ona, poprzez obliczenie wejść i wyjść, „kogenerację dobrej jakości” pod względem osiągnięcia oszczędności w energii pierwotnej w porównaniu z konwencjonalnym oddzielnym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Aby instalacje kogeneracyjne kwalifikowały się do dotacji rządowych i zachęt podatkowych, konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia jakości energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Być może Thomas Edison po raz pierwszy wykorzystał nowoczesny recykling energii. Jego Pearl Street Station z 1882 roku, pierwsza na świecie elektrownia komercyjna, była elektrociepłownią, produkującą zarówno energię elektryczną, jak i cieplną, wykorzystując ciepło odpadowe do ogrzewania sąsiednich budynków.Recykling umożliwił zakładowi Edison osiągnięcie około 50 procent wydajności.

Usługi hydrauliczne Ursynów

Hydraulik Warszawa Ursynów a Kogeneracja w Stanach Zjednoczonych

Na początku XIX w. pojawiły się przepisy promujące elektryfikację obszarów wiejskich poprzez budowę scentralizowanych zakładów zarządzanych przez regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przepisy te nie tylko sprzyjały elektryfikacji na obszarach wiejskich, ale również zniechęcały do zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej, np. kogeneracji.

Do 1978 roku Kongres uznał, że wydajność w elektrowniach centralnych uległa stagnacji i starał się zachęcić do poprawy wydajności dzięki ustawie o polityce regulacyjnej w zakresie użyteczności publicznej (PURPA), która zachęcała przedsiębiorstwa energetyczne do kupowania energii od innych producentów energii.

Rozprzestrzeniły się elektrownie kogeneracyjne, które wkrótce wyprodukowały około 8% całej energii w Stanach Zjednoczonych. Jednakże projekt ustawy pozostawił wdrożenie i egzekwowanie przepisów poszczególnym państwom, co spowodowało, że w wielu częściach kraju niewiele lub wcale nie zrobiono w tym zakresie.

Energii Stanów Zjednoczonych postawił sobie agresywny cel, aby do 2030 r. produkcja skojarzona stanowiła 20% mocy wytwórczych. W całym kraju powstało osiem Centrów Zastosowań Czystej Energii, których misją jest rozwój wiedzy i infrastruktury edukacyjnej niezbędnych do prowadzenia technologii „czystej energii” (skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, odzysku ciepła odpadowego i energii lokalnej) jako realnych opcji energetycznych oraz zmniejszenie ryzyka związanego z ich wdrażaniem.