Zazwyczaj dla elektrowni gazowej całkowity koszt instalacji za kW energii elektrycznej wynosi około 400 GBP/kW (577 USD), co jest porównywalne z dużymi elektrowniami centralnymi. Historia- Kogeneracja w Europie a Koszt energii elektrycznej według źródła to podstawa.

Hydraulik aktywnie w UE

UE aktywnie włączyła kogenerację do swojej polityki energetycznej za pośrednictwem dyrektywy w sprawie kogeneracji. We wrześniu 2008 r., podczas przesłuchania w ramach intergrupy Urban Lodgment w Parlamencie Europejskim, Andris Piebalgs, komisarz ds. energii, powiedział: „bezpieczeństwo dostaw naprawdę zaczyna się od efektywności energetycznej”. Efektywność energetyczna i kogeneracja zostały uwzględnione w pierwszych punktach dyrektywy 2004/08/WE Unii Europejskiej w sprawie kogeneracji. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu wspieranie kogeneracji i ustanowienie metody obliczania zdolności w zakresie kogeneracji w poszczególnych krajach. Rozwój kogeneracji na przestrzeni lat był bardzo nierównomierny, a w ostatnich dziesięcioleciach zdominowały go warunki krajowe. Więcej na https://kotlygrzejniki.pl/abc-techniki-grzewczej/oferta/hydraulik/.

Unia Europejska wytwarza 11% energii elektrycznej w skojarzeniu. Istnieje jednak duża różnica między państwami członkowskimi, w których oszczędności energii wahają się między 2 % a 60 %. Europa posiada trzy kraje o najbardziej intensywnej gospodarce kogeneracyjnej na świecie: Dania, Niderlandy i Finlandia.39] Spośród 28,46 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej w

Finlandii w 2012 roku w konwencjonalnych elektrociepłowniach 81,80% stanowiła kogeneracja.

Kotły vaillant nowe

Hydraulik a inne kraje

Inne kraje europejskie również dokładają wszelkich starań, aby zwiększyć wydajność. Niemcy poinformowały, że obecnie ponad 50 % całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w tym kraju można zaspokoić za pomocą kogeneracji. Do tej pory Niemcy wyznaczyły sobie za cel podwojenie do 2020 r. produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z 12,5 % krajowej energii elektrycznej do 25 % krajowej energii elektrycznej i w związku z tym przyjęły odpowiednie przepisy wspierające.

Zjednoczone Królestwo aktywnie wspiera również skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. W świetle celu Zjednoczonego Królestwa, jakim jest osiągnięcie 60 % redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 r., rząd wyznaczył cel, aby do 2010 r. co najmniej 15 % energii elektrycznej zużywanej przez rząd pochodziło z kogeneracji. Inne środki podjęte przez Zjednoczone Królestwo w celu pobudzenia rozwoju kogeneracji to zachęty finansowe, wsparcie w postaci dotacji, lepsze ramy regulacyjne oraz przywództwo i partnerstwo rządu.

Zgodnie z modelem IEA 2008 dotyczącym rozwoju kogeneracji w krajach grupy G8, rozwój kogeneracji we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii podwoiłby do 2030 r. istniejące oszczędności w zakresie paliw pierwotnych. Zwiększyłoby to oszczędności Europy z obecnych 155,69 Twh do 465 Twh w 2030 roku. Spowodowałoby to również wzrost całkowitej produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu w każdym kraju o 16-29% do 2030 r.