W kogeneracji para ta wychodzi z turbiny w wyższej temperaturze, gdzie może być wykorzystywana do ogrzewania, ogrzewania budynków lub chłodzenia za pomocą absorpcyjnej chłodziarki. Większość tego ciepła pochodzi z utajonego ciepła odparowania kiedy para się skrapla.

Grzejniki dekoracyjne – wydajność cieplna

Wydajność cieplną w układzie kogeneracji definiuje się jako: η t h ≡ W o u t Q i n ≡ Moc wyjściowa energii elektrycznej + moc cieplna Całkowity pobór ciepła. Grzejniki dekoracyjne.
Wyjście mocy elektrycznej + wyjście ciepła
Całkowite wprowadzenie ciepła Całkowite wprowadzenie ciepła Wyjście mocy elektrycznej + wyjście ciepła Całkowite wprowadzenie ciepła Całkowite wprowadzenie ciepła
Gdzie:
η t h = Sprawność cieplna.
W o u t = Całkowita wydajność pracy wszystkich systemów.
Q i n = Całkowity dopływ ciepła do systemu

Wydajność cieplna może być również wykorzystana do chłodzenia (np. w lecie), dzięki absorpcyjnej chłodziarce. Jeżeli chłodzenie odbywa się w tym samym czasie, sprawność cieplna w układzie trigeneracyjnym jest zdefiniowana jako:

η t h ≡ ≡ Moc wyjściowa energii elektrycznej + moc cieplna + moc chłodnicza Całkowity pobór ciepła
Wyjście mocy elektrycznej + Wyjście ciepła + Wyjście chłodzącexCałkowite wprowadzenie ciepła=Wyjście mocy elektrycznej + Wyjście ciepła + Wyjście chłodzącexCałkowite wprowadzenie ciepła Całkowite wprowadzenie ciepła
Gdzie:
η t h = Sprawność cieplna.
W o u t = Całkowita wydajność pracy wszystkich systemów.
Q i n = Całkowity dopływ ciepła do systemu

Kotły co Płock i grzejniki

Grzejniki dekoracyjne – straty ciepła

Typowe modele kogeneracyjne mają straty jak w każdym układzie. Poniższy rozkład energii stanowi procent energii wejściowej ogółem:
Energia elektryczna = 45 %.
Ciepło + Chłodzenie = 40%.
Straty ciepła = 13%.
Straty przewodów elektrycznych = 2%.

Konwencjonalne elektrownie węglowe lub jądrowe przetwarzają około 33-45% ciepła wejściowego na energię elektryczną. Elektrownie pracujące w cyklu Brayton pracują z wydajnością do 60%. W przypadku elektrowni konwencjonalnych około 10-15% tego ciepła jest tracone z komina kotła, większość pozostałego ciepła pochodzi z turbin w postaci niskogatunkowego ciepła odpadowego bez znaczącego wykorzystania lokalnego, więc jest ono zazwyczaj odprowadzane do środowiska, zazwyczaj do wody chłodzącej przepływającej przez skraplacz. Ponieważ spaliny z turbin są zwykle nieco wyższe od temperatury otoczenia, poświęca się pewną potencjalną generację energii w procesie odrzucania pary o wyższej temperaturze z turbiny do celów kogeneracji.

Aby kogeneracja była praktyczna, wytwarzanie energii i końcowe wykorzystanie ciepła musi znajdować się w stosunkowo bliskiej odległości (<2 KM zazwyczaj). Mimo że sprawność małego rozproszonego generatora elektrycznego może być niższa niż w przypadku dużej elektrowni centralnej, wykorzystanie ciepła odpadowego do lokalnego ogrzewania i chłodzenia może skutkować ogólnym wykorzystaniem zasilania paliwem pierwotnym nawet w 80%. Zapewnia to znaczne korzyści finansowe i środowiskowe.