Pompę ciepła można porównać z agregatem kogeneracyjnym w następujący sposób. Jeżeli w celu dostarczenia energii cieplnej para spalinowa z turbogeneratora musi być pobrana w temperaturze wyższej niż temperatura, w której system wytworzy większość energii elektrycznej, to utracone wytwarzanie energii elektrycznej jest tak, jakby pompa ciepła została użyta do dostarczenia tego samego ciepła poprzez pobranie energii elektrycznej z generatora pracującego w niższej temperaturze wyjściowej i o wyższej wydajności.

Grzejniki CO a generacja rozproszona

typowe Typowo dla każdego agregatu traconego prądu elektrycznego dostępnych jest wówczas około 6 agregatów ciepła w temperaturze około 90 °C. W przypadku zdalnie sterowanej pompy ciepła należałoby jednak uwzględnić straty w sieci dystrybucji energii elektrycznej rzędu 6 %. Ponieważ straty są proporcjonalne do kwadratu prądu, w okresach szczytowych straty są znacznie wyższe i prawdopodobne jest, że powszechne stosowanie pomp ciepła (tj. stosowanie pomp ciepła na całym obszarze całego miasta) spowodowałoby przeciążenie sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, chyba że zostałyby one znacznie wzmocnione. Więcej o grzejniki co Kotły i grzejniki.

Możliwe jest również uruchomienie pracy z napędem cieplnym w połączeniu z pompą ciepła, gdzie nadwyżka energii elektrycznej (jako że zapotrzebowanie na ciepło jest czynnikiem decydującym o wykorzystaniu) jest wykorzystywana do napędzania pompy ciepła. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło generowana jest większa ilość energii elektrycznej, która napędza pompę ciepła, a ciepło odpadowe ogrzewa również płyn grzewczy.

Grzejniki aluminiowe nowe

Grzejniki CO a sprawność cieplna

Większość krajów uprzemysłowionych zaspokaja większość swojego zapotrzebowania na energię elektryczną w dużych scentralizowanych zakładach o dużych mocach wytwórczych. Elektrownie te charakteryzują się doskonałymi korzyściami skali, ale zazwyczaj przesyłają energię elektryczną na duże odległości, powodując znaczne straty, co ma negatywny wpływ na środowisko. Duże elektrownie mogą korzystać z systemów kogeneracji lub trójgeneracji tylko wtedy, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje wystarczające zapotrzebowanie na kompleks przemysłowy, dodatkową elektrownię lub miasto. Przykładem kogeneracji z zastosowaniami trigeneracyjnymi w dużym mieście jest nowojorski system parowy.

Każda elektrociepłownia podlega teoretycznym granicom sprawności cyklu lub podzbioru Carnota Cykl Rankina w przypadku turbin parowych lub cyklu Braytona w turbinach gazowych z turbinami parowymi. Większość strat wydajności przy wytwarzaniu mocy pary wiąże się z utajonym ciepłem odparowania pary, które nie jest odzyskiwane, gdy turbina wyrzuca swoją parę o niskiej temperaturze i ciśnieniu do skraplacza. (Typowe ciśnienie bezwzględne pary do skraplacza wynosi kilka milimetrów i jest rzędu 5 °C/11 °F gorętsza od temperatury wody chłodzącej, w zależności od wydajności skraplacza).